US
Banner
 

AGJohnsen - Rekrutering og relokalisering
Innenfor rekruttering, er forretningsideen å være et selskap hvor de involverte i vårt interne og eksterne nettverk jobber sammen over landegrenser for å gi best mulig service og resultat for våre kandidater og kunder. Selskapet har i dag et godt renomme blant både kandidater og kunder. Vi bistår både i rekrutteringsprosessen, opplæring av språk, nødvendig papirarbeid og relokaliseringsprosessen til nytt land.
- Vi påtar oss også nasjonale rekrutteringer, da spesialister og/eller ledere fra mellomledernivå og oppover.

AGJohnsen - Human Capital Solutions:
Formålet eller misjonen er satt av eiere, oppdragsgivere, evt. styret. Det er operasjonalisert av ledelsen gjennom organisasjonens struktur og drift. Å være en god leder betyr å forstå hva dette betyr i praksis for å nå langsiktige mål og delmål gjennom hensiktsmessige strategier, og ved bruk av de ressurser, den kapasitet og den kompetansen en organisasjon har til rådighet - til enhver tid. Det handler om å forvalte funksjonen ledelse på best mulig måte i forhold til organisasjonens misjon. AG Johnsens kjernekompetanse er å hjelpe organisasjon og toppledelse i å lykkes i dette komplekse og spennende arbeidet. I tillegg jobber vi med konflikthåndtering, samt at vi holder inspirerende og nyttige foredrag skreddersydd organisasjonens behov.

 
Kontaktinfo:
Switzerland
Guro A. Johnsen
AGJohnsen AG
Rekruttering og HCS
guro.johnsen@agjohnsen.com
+41 797513082

Norway
Knut Roppestad
AGJohnsen AS
HCS
knut.roppestad@agjohnsen.com
+47 90116601

Sweden
Sandra Grönvall

AGJohnsen AB
Recruitment
sandra.gronvall@agjohnsen.com
+46 (0)737-08 35 13
 
 
©2016 AGJohnsen  Privacy Policy
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.